Verordening Sociaal Domein

Dit agendapunt ging om het goedkeuren door de raad van het samenvegen van een aantal verordeningen op het gebied van het sociaal domein in 1 Verordening Sociaal Domein.
Ulrike uitte haar zorgen naar aanleiding van de toevoeging van budgetplafonds als mogelijkheid.

Besteding beschikbaar gestelde middelen verbetering private sportaccommodaties

GroenLinks heeft tegen een voorstel gestemd om nu direct gelden beschikbaar te stellen uit het impulsbudget aan enkele verenigingen.