We investeren in onze kinderen: goed onderwijs in goede schoolgebouwen.

Wij willen:

  • Duurzame en frisse scholen
  • Begeleiding voor kinderen in kwetsbare situaties
  • samenwerking met professionals
  • Onderwijs actief verbinden met sport, cultuur, kunst

Voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren is goed passend onderwijs een basisvoorwaarde, daarvoor moet er vanaf het eerste levensjaar aandacht zijn voor talenten en kwetsbaarheden die kinderen ervaren. Peuters die kwetsbaar zijn op het gebied van taal of sociale ontwikkeling moeten goede begeleiding krijgen in de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. We investeren in de samenwerking met professionals op gebieden als logopedie, fysiotherapie en jeugdpsychologie. Kinderen van ouders met financiële problemen moeten mee kunnen doen met schooluitstapjes, daar draagt de gemeente bij.

GroenLinks wil actief de verbinding leggen tussen onderwijs en sport, cultuur en literatuur. Zo bieden we de kinderen en jongeren een rijke leeromgeving waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen.  Vanzelfsprekend moeten daarvoor wel de voorzieningen aanwezig zijn. Daarom wil GroenLinks de bibliotheken behouden in de dorpen en bevorderen dat er een bibliotheek op school wordt ingericht.

Ook moeten er goede duurzame en frisse scholen staan. Naast het verbeteren van de bestaande scholen, wil GroenLinks in Zelhem een nieuwe basisschoolgebouw realiseren. Ook krijgt het Kompaan College in Vorden een nieuw gebouw, zoals in 2020 al is besloten. 

Kansenongelijkheid en jeugdzorg, gesprek Lisa Westerveld en Paul Hofman Afspelen op YouTube