Wij gaan voor hulp in de buurt en kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen.

Wij willen:

  • Het welzijnswerk versterken zodat zorg niet nodig is en ontlast wordt
  • Hulp en zorg toegankelijk en in de buurt.
  • Inwoner houdt regie
  • De gemeente zorgt voor goede contracten met de zorgorganisaties

Wij gaan voor hulp in de buurt. Ondersteuning en zorg dicht bij huis, in alle dorpen bijvoorbeeld bij scholen of buurthuizen.  In de zorg staan niet regels en structuren centraal maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen.

De eerste ondersteuning wordt vaak gevonden in het sociale netwerk van onze inwoners. Wij zetten in op het behouden en vergroten van de sociale samenhang in onze samenleving. Hiervoor krijgt welzijnswerk een nieuwe, eigenstandige invulling. Het welzijnswerk en de sociale teams zijn samen verantwoordelijk voor preventie en doorverwijzing tot specialistische hulp en het eerste aanspreekpunt in de buurt. Wij zetten in op sterke lokale teams, multidisciplinair samengesteld, soms met beroepskrachten uit verschillende instellingen. Dit lokale team moet daarom zoveel mogelijk in eigen omgeving zichtbaar en aanspreekbaar zijn, met of zonder afspraak.

GroenLinks gaat uit van de eigen regie van de inwoner. De inwoners moeten met de zorgprofessional afspraken kunnen maken over hoe de begeleiding of zorg wordt uitgevoerd. De gemeente stelt zich terughoudend op maar zorgt wel voor goede contracten met de zorgorganisaties.

Kansenongelijkheid en jeugdzorg: Lisa Westerveld en Paul Hofman in gesprek Afspelen op YouTube