In de eerste vergadering van de nieuwe raad werden eerst de nieuwe raadsleden formeel beëdigd. Voor GroenLinks dus Ulrike ter Braak en Christina Oosterhoff.

De raad besloot vervolgens over de invulling van diverse raadsfuncties, zoals de plaatsvervangend raadsvoorzitters en voorzitters van commissies en de benoeming van een informateur.

Unaniem werd ingestemd met het voorstel in het laatste agendapunt: het krediet voor tijdelijke opvang van vluchtelingen.

Daarvóór echter vond nog een belangrijk debat plaats: het zogenaamde 'duidingsdebat'. Hierin geven partijen hun visie op de verkiezingsuitslag en wat dat betekent voor het vervolg.

Ulrike gaf namens GroenLinks Bronckhorst een heldere duiding; zij ziet de wens van de kiezer tot verandering en gaf aan dat ook de GroenLinks fractie verandering wil.

De tekst is hieronder integraal te lezen.