Natuur maakt mensen gelukkig, is belangrijk voor de biodiversiteit en voor de gezondheid van mens en dier. Maar nergens in Europa is er zo weinig natuur over als in Nederland. Wij willen het landschap en biodiversiteit van de Achter­hoek behouden en versterken. De natuurlijke rijkdom van ons landschap mag niet verloren gaan!

  • Bescherming historische elementen: we stimuleren het behoud van houtwallen, heggen en hagen in het landschap in plaats van grote groene vlaktes.
  • Aanpak tegen verdroging landschap: de verdroging tast de bodem en de bomen aan
  • De toekomst is kleinschalige landbouw: de grootschalige intensieve landbouw put de aarde uit. Wij willen ter bescherming van het landschap naar een kleinschalige circulaire landbouw
  • Verbetering biodiversiteit: de intensieve landbouw veroorzaakt vermindering van het aantal vogelsoorten en het aantal insecten en schaadt het landschap. Wij willen vermindering van de intensieve landbouw.

Wij willen het landschap en biodiversiteit van de Achter­hoek behouden en versterken. Maar dit landschap staat onder druk: de verdroging tast de bomen en bodem aan, inten­sivering van de landbouw zorgt voor steeds meer verdwijnen van houtwallen, heggen en hagen en de biodiversiteit neemt schrikbarend af. In Nederland is nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over, ook in Bronckhorst. Die afname van de biodiversiteit is misschien wel het grootste probleem waar we voor staan.

GroenLinks wil het in de afgelopen periode vast­gestelde beleid ‘Samen voor biodiversiteit’ en de bijho­rende Soortenatlas versnellen. We zorgen ervoor dat er voldoende geld en ambtelijke capaciteit is om het beleid voortvarend uit te voeren. Als dat nodig is, passen we de wetten en regels aan en we zorgen dat er ook gehandhaafd wordt. Zodat houtwallen, bermen, kleinschalige bosjes en dergelijke die op papier beschermd zijn, ook werkelijk beschermd worden. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en zorgen we voor ecologisch beheer van bermen en andere gemeen­telijke grond.

Verdwijnende bermen Afspelen op YouTube