Foto van een weiland met iemand die haar moeder in een rolstoel duwt in een groen weiland.
Nieuws Solidariteit

GroenLinks Bronckhorst gaat voor een sociale en groene toekomst

In de raadsvergadering van 5 november is de begroting voor 2021 vastgesteld. Een lastige begroting omdat het moeilijk is om te voorspellen wat de financiële...

10 nov 2020 Herman van Rooijen

Lees meer
Duurzame energie opgewekt op Solarpark de Kwekerij in Hengelo gld.
Nieuws Energie

Gemeenteraad Bronckhorst stemt in met procesvoorstel kaders windenergie

Op 29 oktober is in de raadsvergadering het Procesvoorstel om te komen tot kaders voor windenergie in relatie tot RES 1.0 vastgesteld. Dit procesvoorstel...

30 okt 2020 Herman van Rooijen

Lees meer
De fractie van GroenLinks met van links naar rechts Ulrike ter Braake, René Bruns en Herman van Rooijen.
Nieuws Zorg

Begroting 2021

De komende tijd wordt in de gemeenteraad van Bronckhorst gesproken over de Begroting 2021. In de begroting stelt de gemeente vast waar zij geld aan uitgeeft...

20 okt 2020

Lees meer
Oude hand en jong hand. Symbool voor menselijke maat in sociaal domein.
Nieuws Zorg

Sociaal domein: niet het budget, maar de mens centraal

In de komende periode zal de gemeenteraad zich buigen over het sociaal domein. Bij het sociaal domein horen alle inspanningen die de gemeente verricht op het...

11 okt 2020 Ulrike ter Braak

Lees meer
Varkens in een varkensstal
Nieuws Landbouw

GroenLinks stelt vragen over uitbreiding veestapel

De laatste tijd groeit de groep mensen die vinden dat we anders om moeten gaan met onze leefomgeving. Daarbij hoort landbouw met meer respect voor mens, dier en...

24 sep 2020 René Bruns

Lees meer
GL motie stimulering natuurinclusieve landbouw.jpg
Nieuws Landbouw

Motie: Stimulering natuurinclusieve landbouw

Vanavond praten we in de gemeenteraad over de toekomst van Bronckhorst. In de Perspectiefnota wordt vastgelegd waar we de komende jaren (2021-2024) de...

09 jul 2020 René Bruns

Lees meer
Ultrike ter Braak tijdens de digitale raadsvergadering op 2 juli over VO Vorden
Nieuws Onderwijs

Nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Vorden, zonder sporthal

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag besloten om voor het VO in Vorden een nieuwe school te bouwen aan de Almenseweg. Het college had voorgesteld om op...

04 jul 2020

Lees meer
earth-desert-dry-hot-60013.jpg
Nieuws Klimaatverandering

Structurele aanpak droogte dringend nodig

GroenLinks Bronckhorst wil structurele aanpak droogte

29 apr 2020

Lees meer
sky-3027856_1920.jpg
Nieuws Milieu

Schone Lucht Akkoord: antwoorden college

Eerder spraken wij onze verbazing uit over het feit dat de gemeente Bronckhorst niet meegetekend heeft in het Schone Lucht Akkoord.

06 feb 2020 René Bruns

Lees meer
EOZAqeaWkAAZ2rq.jpg
Nieuws Milieu

Schone Lucht Akkoord ook in Bronckhorst?

Het Schone Lucht Akkoord is gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten. Op maandag 13 januari 2020 zetten zij hun handtekening onder het akkoord. En...

21 jan 2020 René Bruns

Lees meer
IMG_5886.JPG
Nieuws Afdeling

Algemene Ledenvergadering in de Theetuin

23 nov 2019

Lees meer
Achterh vlag 2 dode bijen .jpg
Nieuws Bestrijdingsmiddelen

Motie glyfosaat (Roundup) haalt het niet ondanks goede nuancering

In de raadsvergadering van 26 september diende GroenLinks, samen met D66 en PvdA, een motie in met het doel als gemeente in gesprek te gaan met landbouw en...

27 sep 2019

Lees meer