Nieuws

Gerard Oud benoemd als commissielid

Op 21 februari is Gerard Oud benoemd als commissielid voor GroenLinks. Wat is zijn motivatie om commissielid te worden?

Al jaren gaat het me aan het hart hoe wij mensen met de aarde omgaan. Toen ik 1,5 jaar geleden dan ook op zoek was naar een nieuwe uitdaging bedacht ik me al snel: "ik wil me gaan inzetten voor milieu en klimaat".

Lees verder

Paul Hofman

Inmiddels zijn ook de kandidaat-wethouders bekend. Laten we hier onze kandidaat-wethouder voor GroenLinks voorstellen. Kandidaat, omdat hij nog benoemd moet worden, na het door de raad aanvaarden van het coalitieakkoord.

Lees verder