Een visuele weergave van de opwarming van de aarde.
Nieuws Energietransitie

Het nieuwe normaal: Nederland warmt 2 keer zo snel op als wereldgemiddelde

Het jaar 2020 is het warmste jaar ooit. Het Nederlands klimaat warmt daarbij twee keer zo snel op als het wereldgemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI...

20 jan 2021 Herman van Rooijen

Lees meer
De Corona crisis is ook een sociale crisis voor jong en oud.
Nieuws COVID-19

Initiatief van GroenLinks voor aanpak sociale crisis Covid-19 aangenomen!

GroenLinks Bronckhorst is bezorgd over de sociale crisis die aan het ontstaan is naast de medische crisis. Daarvoor heeft ons raadslid Ulrike ter Braak een...

19 dec 2020 Ulrike ter Braak

Lees meer
Wethouder Paul Hofman bij de start van het Bijenlint
Nieuws Duurzaamheid

Interview met Paul Hofman over twee jaar wethouderschap

GroenLinks Bronckhorst werkt aan een sociaal, groen en open Bronckhorst. We kijken met Paul Hofman terug op zijn rol als wethouder Duurzaamheid en wat er is...

18 dec 2020 Gerard Oud

Lees meer
Een dijk met aan het einde van de weg een fel licht.
Nieuws

Een nieuw jaar met een nieuw perspectief!

Het afgelopen jaar was voor veel mensen ontwrichtend, moeilijk en spannend. De corona-pandemie heeft ons allemaal geraakt en voor veel beperkingen gezorgd.

11 dec 2020

Lees meer
Plantenbos Steenderen
Nieuws Landbouw

Niet minder maar meer boeren - Verslag Raadsvergadering 26 november 2020

In de raadvergadering van 26 november werden enkele onderwerpen besproken die ons na aan het hart liggen. Zo kwam het Plussenbeleid (landbouw)...

28 nov 2020 René Bruns

Lees meer
Foto van een weiland met iemand die haar moeder in een rolstoel duwt in een groen weiland.
Nieuws Solidariteit

GroenLinks Bronckhorst gaat voor een sociale en groene toekomst

In de raadsvergadering van 5 november is de begroting voor 2021 vastgesteld. Een lastige begroting omdat het moeilijk is om te voorspellen wat de financiële...

10 nov 2020 Herman van Rooijen

Lees meer
Duurzame energie opgewekt op Solarpark de Kwekerij in Hengelo gld.
Nieuws Energie

Gemeenteraad Bronckhorst stemt in met procesvoorstel kaders windenergie

Op 29 oktober is in de raadsvergadering het Procesvoorstel om te komen tot kaders voor windenergie in relatie tot RES 1.0 vastgesteld. Dit procesvoorstel...

30 okt 2020 Herman van Rooijen

Lees meer
De fractie van GroenLinks met van links naar rechts Ulrike ter Braake, René Bruns en Herman van Rooijen.
Nieuws Zorg

Begroting 2021

De komende tijd wordt in de gemeenteraad van Bronckhorst gesproken over de Begroting 2021. In de begroting stelt de gemeente vast waar zij geld aan uitgeeft...

20 okt 2020

Lees meer
Oude hand en jong hand. Symbool voor menselijke maat in sociaal domein.
Nieuws Zorg

Sociaal domein: niet het budget, maar de mens centraal

In de komende periode zal de gemeenteraad zich buigen over het sociaal domein. Bij het sociaal domein horen alle inspanningen die de gemeente verricht op het...

11 okt 2020 Ulrike ter Braak

Lees meer
Varkens in een varkensstal
Nieuws Landbouw

GroenLinks stelt vragen over uitbreiding veestapel

De laatste tijd groeit de groep mensen die vinden dat we anders om moeten gaan met onze leefomgeving. Daarbij hoort landbouw met meer respect voor mens, dier en...

24 sep 2020 René Bruns

Lees meer
GL motie stimulering natuurinclusieve landbouw.jpg
Nieuws Landbouw

Motie: Stimulering natuurinclusieve landbouw

Vanavond praten we in de gemeenteraad over de toekomst van Bronckhorst. In de Perspectiefnota wordt vastgelegd waar we de komende jaren (2021-2024) de...

09 jul 2020 René Bruns

Lees meer
Ultrike ter Braak tijdens de digitale raadsvergadering op 2 juli over VO Vorden
Nieuws Onderwijs

Nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Vorden, zonder sporthal

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag besloten om voor het VO in Vorden een nieuwe school te bouwen aan de Almenseweg. Het college had voorgesteld om op...

04 jul 2020

Lees meer