Nieuws

Algemene Ledenvergadering in de Theetuin

Op 23 november hielden wij onze Algemene Ledenvergadering.

We hadden weer gekozen voor een lokatie “in de gemeenschap”, deze keer was dat De Theetuin in Vierakker.

Om half tien in de ochtend begonnen we met het formele gedeelte, waarin verantwoording werd afgelegd voor het afgelopen jaar. Michel Coenen en Theo Wentink werden bij acclamatie herbenoemd als respectievelijk afdelingsvoorzitter en penningmeester. René Bruns, die sinds kort raadslid is, stelde zich om die reden niet herkiesbaar; de functie van afdelingssecretaris is dus vacant.

Lees verder

Motie glyfosaat (Roundup) haalt het niet ondanks goede nuancering

In de raadsvergadering van 26 september diende GroenLinks, samen met D66 en PvdA, een motie in met het doel als gemeente in gesprek te gaan met landbouw en particulieren over natuurvriendelijker alternatieven voor glyfosaat, beter bekend als RoundUp. CU/SGP sloot zich in de stemming hierbij aan. Zie bijlage.

Lees verder

GroenLinks Bronckhorst stelt vragen over bomenkap N315

Overal in de Achterhoek is de provincie bezig met plannen om veel bomen te kappen langs de wegen die onder provinciaal beheer vallen, als reden wordt hiervoor opgegeven verbeteren van veiligheid.

GroenLinks heeft grote bezwaren tegen deze rigoreuze plannen.

Lees verder